8×24 HOUSE

Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội.

Đơn vị thiết kế: AHL Architects.

Đơn vị thầu thi công hạng mục sàn bê tông mài/tường hiệu ứng bê tông: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Ảnh: Triệu Chiến.

Năm hoàn thiện: 2019.

Xem thêm các dự án khác