AN LẠC GREEN SYMPHONY – FOUR SEASON PARK

Địa chỉ: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Đơn vị thiết kế: PALM Landscape.

Đơn vị thầu thi công hạng mục terrazzo: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Năm hoàn thiện: đang thi công.

Xem thêm các dự án khác