CHADWICK INTERNATIONAL SCHOOL

Địa chỉ: 29 Marina, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam.

Đơn vị thầu thi công hạng mục terrazzo, sỏi rửa, bê tông áp khuôn: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Năm hoàn thiện: đang thi công.

Xem thêm các dự án khác