DON BILLIARDS CLUB

Địa chỉ: Tầng 3, chợ Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đơn vị thiết kế: Zeit Media.

Đơn vị thầu thi công hạng mục tường hiệu ứng bê tông: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Ảnh: DON Billiards Club.

Năm hoàn thiện: 2022.

Xem thêm các dự án khác