JACAYL HOTEL

Địa chỉ: 31 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đơn vị tư vấn thiết kế: VG Design.

Đơn vị cung cấp bồn tắm bê tông: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Ảnh: Jacayl Hotel.

Năm hoàn thiện: 2021.

Xem thêm các dự án khác