KHU TỔ HỢP GIẢI TRÍ JADE & COPPER BISTRO

Địa chỉ: 195 Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Đơn vị thầu thi công hạng mục sàn bê tông mài: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Ảnh: Jade & Copper Bistro.

Năm hoàn thiện: 2020.

Xem thêm các dự án khác