Lampihouse (LPH)

Đơn vị thiết kế: AHL Architects.

Đơn vị thầu thi công hạng mục sơn gỉ sét: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Ảnh: Hoàng Lê.

Năm hoàn thiện: 2021.

Xem thêm các dự án khác