M.O.A

Địa chỉ: 98 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đơn vị thiết kế: Zeit Media.

Đơn vị thầu thi công hạng mục tường hiệu ứng bê tông: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Năm hoàn thiện: 2022.

Ảnh: M.O.A.

Xem thêm các dự án khác