SOJO HOTEL NAM ĐỊNH

Địa chỉ: 272 Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đơn vị tư vấn thiết kế: TTT Architects.

Đơn vị thầu thi công hạng mục sàn bê tông mài lộ đá: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Ảnh: Sojo Hotel.

Năm hoàn thiện: 2020.

Xem thêm các dự án khác