SOJO HOTEL THÁI BÌNH

Địa chỉ: 7 Quang Trung, P. Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Đơn vị tư vấn thiết kế: TTT Architects.

Đơn vị thầu nội thất: GS Việt Nam.

Đơn vị thầu fit out: Homelife Việt.

Đơn vị thầu thi công hạng mục sàn bê tông mài và tường hiệu ứng bê tông: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Ảnh: Sojo Hotel.

Năm hoàn thiện: 2020.

Xem thêm các dự án khác