THE HOLIDAY NHA TRANG

Địa chỉ: 86 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Đơn vị thầu thi công hạng mục sàn bê tông mài: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Năm hoàn thiện: đang thi công.

Xem thêm các dự án khác