TÒA NHÀ AN NHIÊN

Đơn vị thiết kế: AHL Architects.

Đơn vị thầu thi công hạng mục sơn hiệu ứng đá: DDM.

Ảnh: Hoàng Lê.

Năm hoàn thiện: 2021.

Xem thêm các dự án khác