UK ACADEMY ĐÀ NẴNG

Đơn vị thầu thi công hạng mục bê tông áp khuôn: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton/Xây dựng Tuấn Khang.

Năm hoàn thiện: 2021.

Xem thêm các dự án khác