VILLA AD8

Địa chỉ: Hà Nội.

Đơn vị thiết kế: Nemo Studio.

Đơn vị thầu thi công hạng mục sàn bê tông mài/bồn tắm bê tông: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton.

Ảnh: Vũ Ngọc Hà.

Năm hoàn thiện: 2019.

Xem thêm các dự án khác