Vữa ứng dụng F29 – Rút ngắn thi công terrazzo, sỏi rửa